พุธ 02 กันยายน 2558
   ค้นหาหลักสูตร
ค้นหา
   ลิ้งค์น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แนะนำหลักสูตรตามสาขาวิชา
   
   สถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้งานขณะนี้ : 2
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 0117480
วันที่เก็บข้อมูล : 24-03-2553
     
   Browser
ดาวน์โหลด FireFox
* ในกรณีที่ไม่สามารถดาวน์ไฟล์ได้
* ดาวน์โหลด FireFox ไปใช้แทน IE
 
ข่าว & กิจกรรม ดูทั้งหมด
 
โครงการการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
11 ส.ค. 2553
อ่านต่อ ...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ(ระดับปริญญาตรี)
02 ส.ค. 2553
อ่านต่อ ...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ(ระดับปริญญาโท,เอก)
01 ส.ค. 2553
อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6
03 มิ.ย. 2553
อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 7
03 มิ.ย. 2553
อ่านต่อ ...
 

พิจารณาหลักสูตร ดูทั้งหมด
 
0005 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ปริญญาเอก
0004 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจบริการ ปริญญาโท
0003 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท
0002 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
0001 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
 
     

 
 
 
©2010-present all right reserved. powered by pdit